Μείωση σπατάλης τροφίμων

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα ζήτημα ηθικό, ανθρωπιστικό, περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε άτομο απορρίπτει 173 κιλά φαγητού το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα πετάμε 80 κιλά τροφή ανά άτομο το χρόνο! Σε αυτή την εποχή οικονομικής κρίσης που διανύουμε είναι σημαντικό να μην γίνονται σπατάλες, και στο σπίτι μας όλοι μπορούμε ναContinue reading “Μείωση σπατάλης τροφίμων”